Tản nhiệt bằng nước

Tản nhiệt bằng nước

  • Hãng sản xuất
  • Bảo hành
  • Giá Liên Hệ
  • Giá khuyến mại Liên Hệ

Đặt mua

Nội dung chi tiết

Tản nhiệt bằng nước

Type Model Kích thước
L(mm) D(mm) H(mm)
Đơn SS11 140 135 145.5
SS12 190 160 215
SS13 190 160 152
SS14 220 195 220
SS15 306 260 235
Kép SS11BL 140 135 152
SS12BL 190 160 220
SS13BL 190 160 188
SS14BL 220 195 268
SS15BL 306 260 320